Bæredygtighed på skoleskemaet


Hvordan er det nu, at det hele hænger sammen? Hvordan kan affald blive til biogas, som biler og busser kan køre på, i stedet for at bruge miljøbelastende benzin? Hvor meget affald producerer vi? Hvad sker der på genbrugsstationen? Hvad sker der, når der bliver skyllet ud efter et toiletbesøg?

Spørgsmål - og svar - er der mange af i det uddannelseskoncept, som Trollhättan Energi i samarbejde med Innovatum Science Center og Trollhättan Renholdningsselskab er i gang med at udvikle.

Formålet med projektet er at gøre børn og unge bevidste om, hvordan vi påvirker miljøet og hvordan vi som aktive og ansvarsfulde borgere kan være med til at skabe et bæredygtigt samfund.

Fokus er lagt på affaldssortering, vand og spildevandsrensning rensning samt biogas og det gratis undervisningstilbud er differentieret således, at det kan anvendes på alle folkeskolens klassetrin samt i gymnasiet. Ud over det net-baserede undervisningsmateriale tilbyder projektet foredrag og arrangerer ekskursioner til forskellige energianlæg i området.

Et af disse besøg går til kommunale rensningsanlæg, Arvidstorp, hvor de ældste klassetrin kan opleve, hvordan spildevandet renses før udledning af floden og hvordan slammen bliver brugt som ingrediens til at producere biogas til køretøjer.

Udviklingen af det holistiske undervisningskonceptet følges tæt af en gruppe lærere og andre eksperter med henblik på at lade erfaringerne indgå i fremtidige læseplaner