Biogas i Randers - borgerindflydelse i praksis

Randers er i fuld gang med at finde egnede placeringer til et biogasanlæg i kommunen. Men det har vist sig sværere end forventet. Især efter at borgerne er blev involveret i kommunens planer.

Kommunen har ellers været meget omhyggelig med at gøre tingene efter bogen.

I efteråret 2012 inviterede Randers kommune biogas interessenter til et formøde for at orientere om muligheden of høre om evt. interesse for biogas i kommunen.

Derefter blev byrådet inviteret på besøg hos Thorsø Biogas – et succesfuld tur der fik mange af de deltagende politikere til at ændre holdning til biogas. På baggrund af en gennemgående screening i hele kommunen blev tre forslag til lokaliteter til biogasanlæg offentliggjort i pressen og der blev indkaldt til borgermøde.

Borgermødet blev stærkt præget af at omkring en tredjedel af de 50 fremmødte kom fra en landsby, hvor man ved debattens start afleverede 402 underskrifter mod, at biogasanlægget skulle ligge nær deres landsby. De to andre mulige placeringer havde ikke nogen organiseret modstand.

På mødet deltog derudover repræsentanter fra et konkurrerende biogasanlæg fra nabokommunen, der ikke lagde skjul på at biogasanlæg lugter – og vil lugte. Argumenter som landsbybeboerne kunne bruge.

Der blev på mødet lagt op til gruppearbejde om biogas ved bordene og i den efterfølgende debat var de fremmødte politikere ’på tilbagetog’ over frustrerede borgere, der ikke ville have biogasanlæg i deres baghave. Den politiske virkelighed var på spil – en stor bunke underskrifter gjorde indtryk – kort før et byrådsvalg – og forvaltningens grundige arbejde blev ikke bakket op politisk.

Der blev peget på en ny lokalitet fra forsamlingen og politikerne lovede at undersøge sagen. På næste udvalgsmøde blev det besluttet at kigge særskilt på denne placering og der skulle indkaldes til nyt borgermøde om den mulighed.

Stemningen på det næste borgermødet var lig det første. En lokal beboerforening frygtede for lugtgenerne og forvaltningen var under kraftig beskydning fra frustrerede borgere.

Politikerne bakkede imidlertid deres forvaltning kraftigt op på mødet og det viste sig at placeringsforslaget til sidst kunne accepteres såfremt en bolig blev eksproprieret.

Politikerne har siden udvalgt netop denne ene placering til kommuneplanen 2013, om end der pt. ikke har meldt sig interesserede investorer.

Historien om biogas i Randers fortsætter.
Klik på linkene til højre for at følge udviklingen!