Ikke mange gode historier om biogas

Jørgen Nørby er viceborgmester i Lemvig Kommune. Samtidigt er han en af pionererne i det vestjyske biogaseventyr.

Det hele startede dog ved lidt af en tilfældighed.
Nørby var ansat som gymnasielærer og stod over for en elev, der gerne ville eksperimentere med at producere biogas. Han kontaktede forskellige firmaer og forskningsinstitutioner - og det kom den lokale landboformand og griseavler for øre. Han kontaktede Jørgen Nørby for at få ekspertassistance til, hvordan man organiserede og opbyggede et biogasanlæg.

En arbejdsgruppe blev nedsat med repræsentanter fra landboforeningen og kommunen, der hver skød 8.000 kroner i projektet. 7 år senere kunne Jørgen Nørby underskrive kontrakten på leveringen af et biogasanlæg til 52 millioner.

”At det hele er gået så godt skyldes, at vi har brugt megen tid og energi på at informere og aktivere borgerne samt stå inde for hvad vi havde lovet. Dengang var der ikke frygtelig mange gode historier om biogas, så vi måtte slå på at anlægget gav billig varme og det kunne aftage affald fra landbruget, fiskeindustrien, slagteriet og renovationen.”

Jørgen Nørby fortsætter: ” Samtidigt var det et pioneranlæg, som lå meget tæt ved boligbebyggelser, så alt det tekniske skulle bare fungere fra dag et. Teknikleverandøren havde skriftligt garanteret, at anlægget ikke ville komme til at lugte. Da så gyllen en dag kunne lugtes, ja så fangede bordet og de måtte rykke ud indtil problemerne var løst”.

I dag er anlægget gældfrit og står over for endnu en udvidelse.
Jørgen Nørby tilskriver biogasanlæggets ansvarsfulde og karismatiske driftsleder en stor del af succesen.

”Det kræver sit at få sådan et anlæg op og køre perfekt – det skal passes som et lille barn!”