Den gode historie

For at promovere miljø- og klimaprojekter er det vigtigt, at lokalbefolkningen kan identificere sig med planerne.

I den forbindelse kan gode historier være et vigtigt instrument til at give billeder på erfaringerne og visionerne.

Historier og læring fra lignende situationer og problemstillinger kan være med til at give inspiration og ideer til at komme videre i processerne.

En god historie behøver dog ikke nødvendig at være en succeshistorie. Oftest lærer man mere af sine fejl end af succeser der er forløbet uden problemer.