Biogas Brålanda - fra mark til tankstation

Ideen med at etablere et biogasanlæg i Brålanda i Dalsland stammer helt tilbage fra 90’erne, hvor de første indledende undersøgelser blev foretaget.

Det viste sig, at området, med mange husdyr og grøntsags produktion har et stort potentiale for biogasproduktion. På det tidspunkt var energipriserne dog lave og der skulle gå over 10 år før ideerne om at producere biogas endelig blev til virkelighed.

Brålanda Konceptet går ud i sin enkelthed ud på, at biogassen bliver produceret på decentrale gårdanlæg, hvorfra den i rørledninger transporteres til et centralt beliggende opgraderingsanlæg og herfra videre til tankstationer.

Opbygningen af Biogas Brålanda er nu undervejs. 1 anlæg kører og 3 kommer snart til - sammen med opgraderingsanlæg og tankstationen i landsbyen Brålanda. Indtil anlægget er klart bliver gassen brugt til opvarmning på de lokale slagteri. Når Biogas Brålanda er færdigudbygget vil det levere brændstof til 250 biler, 30 lastbiler og 30 busser.

Udgangspunktet for Biogas Brålanda har været at finde effektive tekniske løsninger kombineret med en succesfuld forretningsmodel, for derigennem at kunne udnytte potentialet ved biogasproduktion af husdyrsgødning og slagteriaffald.

Ud over teknikken er der en række af faktorer, der gør Biogas Brålanda har vakt opsigt og er blevet så vellykket:

• Alle interessenter er blevet inddraget
• Projektet er ejet af interessenterne
• Projektet er lokalt organiseret
• Organisationsformen er udsprunget af lokale forhold og traditioner
• Projektet er drevet fremad af ildsjæle
• Energipriserne er høj hvad der har bidraget til en interesse i vedvarende energi
• Projektet er økonomisk rentabelt
• Kommunen har fra starten været interesseret i projektet og satset på jobskabelse inden for vind, biogas og bioenergi