To minutters stilhed

Alle interessenter i Brålanda distriktet har været involveret i planlægning og gennemførelse af biogasprojektet.

En styregruppe blev tidligt knyttet til projektet samtidig med, at der blev nedsat flere arbejdsgrupper, der arbejder på forskellige områder, som eksempelvis produktion og distribution.

Projektet har således dækket kunne hele kæden fra produktion til kunde, hvad har der har gjort det nemt og hurtigt løbende at træffe de nødvendige beslutninger.

Samtidigt har de involverede parter alle følt, at de har haft gavn af at blive involveret i projektet. Trollhättan Energi har eksempelvis set fordelene ved at få adgang til mere biogas og kunne imødekomme den stigende efterspørgsel, mens regionen og kommunerne fra starten har indset, at projektet vil kunne gavne udviklingen i landdistriktet.

Det var vigtigt at få de lokale landmænd med i projektet fra starten. Derfor blev der indkaldt til borgermøde. Interessen var stor, ikke mindst på grund af udsigten til de højere indtægter fra biogassen.

På mødet blev projektet præsenteret og landmændene blev tilbudt at overtage ledelsen af projektet ved at blive en del af styregruppen. Det blev helt stille i rummet - i to lange minutter – inden den første nølende meldte sig.

Og som Gunnar, den nuværende styregruppeformand beskriver det: Man skulle ikke stille mange spørgsmål på det møde for at blive valgt til formand!