Langtidsplanlægning i Lemvig


Danmarks største biogasanlæg ligger i Lemvig – og det er ikke helt tilfældigt.

Historien om biogas går helt tilbage til 80érne. Kommunen havde problemer med slam fra rensningsanlægget og der var lugtgener fra landbruget. Derfor allierede den sig med lokale landboforeninger og andre interesseorganisationer og sammen blev ideerne om et fælles biogasanlæg skabt.

Der skulle dog gå 7 år før ideerne blev til virkelighed. Projektet skulle forberedes grundigt. Et hav af møder blev afholdt med borgere og andre interessenter. Samtidigt hyrede kommunen en rådgiver til at beregne økonomien i projektet og finde ud af, hvordan det hele bedst skulle organiseres. Derudover udarbejde kommunen en lokalplan og indgik en aftale med det lokale varmeværk.

I 1992 etablerede 79 landmænd anlægget. Fra starten blev det besluttet, at landmændene selv skulle eje anlægget for at undgå interne stridigheder

Det var ikke dog ikke uden en vis risiko, at de gik ind i projektet. Lovgivningen forbød dem at få del af overskuddet, selvom de kollektivt hæftede for gælden. Derfor gik kommunen ind som garant, mod at kunne komme af med slam til anlægget.

Derudover fik biogasselskabet forhandlet en lukrativ en leverandøren så landmændene blev holdt skadesløse i anlæggets indkøringsperiode.

Anlægget er siden konstant blevet forbedret og udvidet flere gange og det hele er sket uden de store protester. På et tidspunkt var der nogle klager over lugt fra anlægget, men det blev med det samme taget til efterretning og løst.

Nøglen til projektets store succes ligger i den grundige forberedelse sammen med en bevidst strategi om at inddrage interessenterne fra starten.