Madsens biogas - biogas undervejs i Salling

Historien starter med de tre brødre Per, Boe og Kim Madsen på Salling.

De har hver deres landbrug (svineproducenter og planteavlere) og har længe ønsket at etablere et biogas anlæg – 800 meter uden for landsbyen Balling.

Den oprindelige tanke var at opføre et biogasanlæg til opvarmning af landsbyens boliger, men pga. Energibyen Skives geotermiske planer for hele Salling blev de opfordret til i stedet at satse på at levere opgraderet gas til naturgasnettet.

Brødrene er selv i stand til at levere plantemassen til anlægget, mens 15-20 lokale landmænd skal levere gyllen.

Skive Kommune var dog ikke begejstret for placeringen så tæt ved Balling pga. transport og lugtgener. I begyndelsen følte brødrene, at Skive Kommunes uvilje mod placeringen af biogasanlægget var med til at forsinke godkendelsesprocessen. Omvendt understregede kommunen fra starten vigtigheden af, at de kommunale spilleregler og lovgivningen på området bliver overholdt.

Gennem 1 ½ år er VVM (Vurdering af Virkning for Miljøet) og andre undersøgelser blev gennemført samtidigt med, at brødrene aktivt har lobbyeret blandt lokale politikere for at sikre politisk opbakning for projektet.

Projektet har opnået såvel folkelig som politiske accept og der er opbygget et tæt samarbejde med Energibyen Skive.

Kommunen har løbende rådgivet og støttet brødrene i hele processen, hvor der specielt har været arbejdet tæt sammen om at informere og involvere de lokale beboere i nærområdet.

Biogasanlægget er i øjeblikket ved at blive endeligt miljøgodkendt samtidigt med, at projektets finansiering på 40 millioner er ved at falde endeligt på plads.

Virksomheden er netop blevet koblet på naturgasnettet og leverer dermed biogas til de danske forbrugere.
Læs den seneste udvikling i IMPLEMENTS NYHEDSBREV nr. 8.