Borgermøde i maskinhuset

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen for området med det kommende biogasanlæg i Balling opfordrede Energibyen Skive brødrene til at afholde en nabohøring.

Kommunen udarbejdede et udkast til en skriftlig invitation, som Madsenbrødrene redigerede og omdelte til de 115 nærmeste beboere til biogasanlægget.

Mødet med naboerne blev afholdt i Kim Madsens maskinhus, hvor ca. 35 naboer var mødt frem. Boe Madsen gennemgik alle detaljerne i projektet og lagde vægt på at aflive myter omkring biogas og forklarede, hvordan gener ved bl.a. transport og lugt kan undgås.

Skive Kommune præsenterede en 3D visualisering af projektet inden de besøgende i samlet flok gik hen for at se på den kommende byggegrund.

Efter besigtigelsen vandrede gruppen tilbage til maskinhuset, hvor Madsenbrødrene bød på kaffe og kage og åbnede op for en dialog, hvor gæsterne fik svar på deres spørgsmål og bekymringer omkring biogas.

Mødet blev afsluttet med, at Skive Kommune inviterede alle på en bustur 14 dage senere til Lemvig Biogas. 12 af naboerne deltog i turen.

Der kom ingen indsigelser til hverken projektet eller lokalplan og brødrene føler, at mødet har været med til skærpe naboerne interesse og velvilje for projektet.

Boe tilskriver dog ikke mødet hele successen. Han mener at lokalbefolkningen også godt ved, hvad brødrene og deres familier står for. v De er involveret i lang række sociale aktiviteter i nærområdet og man sørger jo for ikke at køre med gylle, når der holdes konfirmation.

Brødrene agter fremover at informere og involvere naboerne i de næste skridt i projektplanerne. Næste gang har de dog besluttet at invitere alle byens borgere – i stedet for kun de nærmeste naboer.