Samsø - Danmarks Vedvarende Energi Ø

Hvert år besøger tusinder af fagfolk, embedsmænd, politikere og meningsdannere fra hele verden Samsø. De kommer for at høre og opleve historien om, hvordan et lille øsamfund på 10 år har lagt deres energiforsyning radikalt om. Og hvordan det hele kunne lade sig gøre?.

Historien om Samsø handler om halmværker, vindmøller og solenergi, men i lige så høj grad om menneskene og processerne og om hvad der skal til for at få folk i fælleskab til at tage ejerskab.

Læren fra Samsø er mangeartet.

Central står dog , at der ingen vej er uden om!


Det kræver det lange træk at skabe udvikling og inddrage lokalbefolkningen i projekter. Forandringer kommer ikke af sig selv, de skal styres og koordineres og processer tager tid.

Det er efterhånden længe siden, at det Vedvarende Energi Ø projekt blev afsluttet. Samsø Energiakademi, det fungerer som center og udstilling for vedvarende energi og energibesparelser i Danmark er da også i fuld gang med at formulere nye projekter.

En version 2.0 er ved at tage form med en masterplan, der blandt andet skal vise, hvordan regeringens storstilede plan for at gøre Danmark fossilfri i år 2050 kan gennemføres på Samsø inden år 2030.

Ideerne er mange og det er ikke helt klart hvad det heller ender op. Et er dog sikkert; fremgangsmåden vil være den samme. Befolkningen skal med så Samsø fortsat kan at vise vejen frem og de gode eksempler Til inspiration og motivation for andre.