Samsk borgerinddragelse

At omstille hele Samsøs energiforsyning skulle vise sig at kræve et langt, sejt og vedholdende træk.

Alene af den grund, at ingen andre tidligere havde gennemført et lignende projekt. Der var ingen kogebog at slå op i. Projektet måtte drage sine egne erfaringer, gode såvel som dårlige.

Det stod hurtigt klart, at opgaven ikke kunne løses uden en bred folkelig opbakning. Lokalbefolkningen måtte inddrages fra starten og tage ejerskab for aktiviteterne.

Det betød at projektteamet gennem de 10 år har deltaget i utallige møder, for at informere om udviklingen, men også for at mobilisere øens borgere i arbejdsgrupper.

I Nordby blev ideerne med at opføre et kombineret solvarme-flis varmeanlæg blevet mødt med en del skepsis.

En af modstanderne var den lokale smed, der frygtede at energiomstillingen ville betyder at han mistede sin gode oliefyrskunder. Efter at han var blevet grundigt informeret om projektet og de potentialer der lå i det for ham blev han imidlertid så begejstret, at han egenhændigt tog rundt til husstandende og agiterede for at folk skulle koble sig på det kommende varmenet.

Smeden blev bannerfører for projektet, hvilket var en væsentlig årsag til at værket på nordøen blev indviet, som det første af øens i alt 4 nye varmeværker.