Søpunge til Biogas

Det begyndte med muslinger.

For omkring ti år siden fik Lysekil Kommune støtte til et unikt projekt, der skulle undersøge muslingers evne til at filtrere næringsstoffer i havet. Muslingeopdrættet skulle bruges som et alternativ til den traditionelle kvælstoffjernelse på det kommunale rensningsanlæg i Lysekil. Initiativet vakte en del opsigt, da et kendt norsk foretagende investerede i projektet. De havde dog ikke held med projektet og en langvarig konflikt og retssager endte med, at virksomheden til sidst gik konkurs.

Kommunen stod tilbage med oprydningsarbejdet og skaldyrsavlerne langs den svenske vestkyst mærkede en kraftig fald i omsætning på grund af den negative omtale muslings projektet havde fået.

Alligevel valgte Lysekil Kommune for et par år siden igen at satse på havet goder. Denne gang i produktion søpunge - ascidier til biogas produktion. Søpunge er særdeles egnede til formålet, da de vokser hurtigt, indeholder betydelige mængder af fosfor og kvælstof og ikke mindst, renser vandet endnu bedre end muslinger.

Pilotprojektet gav store overskrifter, allerede inden starten. De lokal bønder frygtede, at produktionen af dette - i deres øjne - ukrudt ville ødelægge muslingeproduktionen og endnu engang være med til at forringe branchen troværdighed.

I et forsøg på at skabe en forståelse for projektet blev brancheforening og landmænd inviteret til et dialogmøde. De fleste avlere i regionen deltog sammen med politikere, lokale embedsmænd og repræsentanter for projektet. Efter en introduktion til projektet blev de forskellige bekymringer diskuteret for at finde konstruktive løsninger, som alle parter kunne blive enige om.

Efterfølgende blev avlerne inviteret på kurser. Her lærte de blandt andet at kende forskel på muslinge- og ascidie larver samt fik viden om vandprøver og hvornår det er optimalt at opstarte dyrkninger.

Disse tiltag har ført til, at der nu er etableret et tæt samarbejde mellem kommunen, muslingeavlere og andre aktører i den videre udvikling af projektet og planlægningen af hele kystzonen.