Forankringen

Efter at have kæmpet og gennemført et succesfuldt projekt, hvor borgere aktivt har deltaget igennem forløbet kunne man forledes til at tro, at vejen så er banet for at kunne gennemføre nye initiativer.

Erfaringer fra Samsø og andre steder peger dog på, at forandringer ikke bare sker af sig selv og at kræver tid og et lang og vedholdende træk at skabe udvikling gennem borgerinddragelse.

Efter 10-års projektet, der sluttede i 2007 har Samsø søsat en version 2.0, der bl.a. skal vise omverdenen, hvordan et øsamfund kan blive fossil uafhængigt i år 2030.

Samsø Energiakademi har stået for udarbejdelse af en masterplan der bl.a. fokuserer på biogas, transport og energirenoveringer. Masterplanen er ved flere lejligheder blevet præsenteret for øboerne, blandt ved et Open Space arrangement, der blev afholdt på et af øens hoteller, hvor over 100 samsinger troppede op for at være med til kortlægge fremtidige udfordringer og muligheder.

Siden er der nedsat en række arbejdsgrupper, der på sigt skal overtage ejerskabet for aktiviteterne. Energiakademiet følger grupperne og har tæt kontakt til nøglepersonerne for derigennem at støtte op omkring arbejdet.

Selv om processerne tager tid og det er svært at forcere udviklingen af nye projekter, er det dog mærkbart at samsingerne, har prøvet det før. De ved hvad der skal til, for at organisere og løfte store projekter.

Eksempelvis har øboerne i protest mod den dårlig internetdækning på ganske få måneder organiseret og dannet Samsø Bredbånd, der nu leverer højhastigheds internet til små 800 husstande på øen.