Kolofon

Nærværende erfaringsmanual er et af resultaterne af det fælles nordiske projekt IMPLEMENT

IMPLEMENT søger at styrke bæredygtig vækst ved at sætte biogas på dagsordenen i kommuner og regioner i KASK (Kattegat-Skagerrak) regionen.

Samsø Energiakademi er ansvarlig for redigeringen og den løbende indsamling af materiale til hjemmesiden.
Inbiom – innovationsnetværket for Biomasse deltager i udbygningen og opdateringen af erfaringsmanualen.

Såvel tekster som fotos kan frit bruges med kildeangivelse.

Kommentarer eller forslag til nye historier, kontakt:

Projektleder Peter Christensen
Mail: pc@energiakademiet.dk
Mobil: 29435007