Kuppet ved Gudenåen


De demokratiske processer kan være svære at styre og endog få overraskende og dramatiske udgange. Det måtte en gruppe landmænd i Midtjylland sande i deres bestræbelser på at få gennemført biogas i lokalområdet.

Organiseret i Biocenter Gudenå havde de 2-3 år samarbejdet med Bjerringbro Varmeværk om at etablere et biogasanlæg til behandling af gylle. Anlægget skulle ligge i udkanten af Bjerringbro og stå for produktion af el og varme til byens borgere.

Varmeværkets formand blev indvalgt i bestyrelsen for det kommende biogasanlæg og der blev afholdt 3 borgermøder, hvor planerne blev præsenteret og indgående diskuteret. Initiativtagerne følte, at sagen kørte lige efter bogen.

En gruppe af de involverede borgere følte sig dog utrygge ved placeringen af anlægget og indkaldte til et offentligt møde. Her besluttede de at danne en modstandsforening og at søge indflydelse på Bjerringbro Varmeværks generalforsamling. Det affødte en livlig debat i den lokale presse og i de følgende tre uger blev der indsamlet 560 underskrifter samt fuldmagter til at afgive stemme på varmeværkets kommende generalforsamling.

Bjerringbro Varmeværk ordinære årlige generalforsamling blev et tilløbsstykke. Fremmødet var så stort, at mødets start forsinkedes med tre kvarter.

På mødet blev varmeværkets formand væltet ved kampvalg og protestforeningens formand indgav et forslag til vedtagelse, at; ”Bestyrelsen for Bjerringbro Varmeværk får mandat til at samarbejde videre med Biocenter Gudenå om biogasanlæg, - men kun under forudsætning af, at anlægget placeres min. 5 km fra Bjerringbros nærmeste bygrænse.”

Med et slag forsvandt dermed grundlaget for at arbejde videre med den bynære placering af biogasanlægget.

Biocenter Gudenå har imidlertid ikke tabt modet. De har modtaget tilsagn om statsstøtte til projektets finansiering og er i gang med at finde en ny lokalisering i nabokommunen.