STEP 1: FORARBEJDET
… forarbejdet er grobunden til, at borgerne bliver involveret optimalt i alle projektets faser…
STEP 2: PROCESSEN
...hele processen omkring borgerinddragelse skal på sigt bæres fra bunden, men det er samtidigt nødvendigt, at den styres fra toppen...
STEP 3: FORANKRINGEN
… kun meget lidt sker af sig selv og det er kunsten er at stå i kulissen og samtidig være med til at få ting til at ske ...
DEN GODE HISTORIE
… gode historier er et vigtigt instrument til at give billeder på erfaringerne og visionerne ...

FOLK OG BIOGAS

En manual for borgerinddragelse

Det handler om Biogas …..

… men udgangspunktet for IMPLEMENTS erfaringsmanual fokuserer mere på adfærd og på at undersøge barrierer og potentialer – end på at opsamle tekniske landvindinger.

Manualen vil løbende indsamle projektpartnernes erfaringer med borgerinddragelse og skabelse af lokalt ejerskab: Samtidigt kompletterer manualen den tekniske Kogebog for Biogas, som det danske firma INBIOM er i gang med at videreudvikle.

Samsø har i mere end 15 år aktivt arbejdet med borgerinddragelse som en integreret del i bestræbelserne på at gennemføre en række energiprojekter. Læren fra Samsø er central i opbygningen af manualen.

Samtidigt opsamles konkrete cases, der fortæller andre gode, såvel som dårlige erfaringer med borgerinddragelse. Historierne i manualen er udvalgt, så de dækker en række facetter i den svære kunst at involvere borgerne

Manualen er ud over generelle betragtninger om vigtigheden af borgerinddragelse opdelt i tre faser;

Forarbejdet – Processen – Forankringen