Maabjerg BioEnergy - Åbenhed var nøglen

Ideen til Maabjerg BioEnergy blev undfanget på en serviet tilbage i 2002.

Landbruget på Holstebroegnen havde, som mange andre steder i Danmark, længe kæmpet med at nedbringe udledningen af fosfor og kvælstof. Derfor opstod ideen; om det var muligt at etablere et biogasanlæg, der ud over at minimere udledningen samtidig kunne producere energi til gavn for lokalområdet?

Repræsentanter fra landbruget, forsyningsselskaber og kommunen mødtes og ideerne tog hurtig form. Der skulle imidlertid gå lang tid før visionerne blev til virkelighed. Projektet stødte fra starten på en hel række af tekniske, bureaukratiske, politiske og økonomiske udfordringer.

Samtidigt mødte planen om at opføre biogasanlægget tæt op ad det eksisterende Maabjerg Kraft Varme Værk kraftig modstand fra naboerne. De frygtede for lugt- og transportgener.

”Folk var meget ophidsede og vi havde svært ved at komme igennem med vores argumenter om, at biogasanlægget ikke ville komme til at genere i lokalområdet.” beretter chefkonsulent Alan Lunde, der var med helt fra starten og som stod for kontakten til naboerne. ”Stemningen blev først for alvor vendt, da vi begyndte at arrangere ture til et renseanlæg med biogasproduktion inde i Holstebro, der havde eksisteret i mange år uden problemer.”

For at vinde folkelig accept blev det endvidere besluttet; at ikke nok med at anlægget skulle være det største af sin art, det skulle også være det smukkeste. Derfor blev et arkitektfirma tidligt tilknyttet udviklingsprocessen for at få æstetik og funktionalitet til at gå op i en højere enhed.

Æstetikken blev også brugt til at løse en anden udfordring projektet løb ind i. Myndighederne forlangte at gyllen skulle afleveres på omladestationer uden for byen og pumpes ind til biogasanlægget. En både dyr og teknisk krævende løsning. Argumentet var primært trafikbelastningen, men projektteamet gav ikke op.

Det viste sig, at f.eks. ARLA i Holstebro havde dobbelt så mange transporter med mælketrailere til mejeriet som biogasanlægget ville få, så det var nok mere imaget end trafikbelastningen.

”Derfor henvendte vi os til producenten af tanktrailere og bad om at få designet verdens flotteste gylletrailer - og det fik vi, hvad der var kraftig medvirkende til, at vi til sidst fik lov at transportere gyllen helt ind til værket ” fortæller Alan Lunde, der også fik ideen til at navngive trailerne efter politikere, der havde støttet op omkring biogasprojektet

10 år efter den første serviettegning kunne anlægget slå dørene op og modtage den første gylletrailer og Maabjerg BioEnergy er gået rent ind i holstebroborgernes hjerter. I forbindelse med et Åben By arrangement i Holstebro, hvor det var muligt at få en rundvisning på anlægget troppede 1500 interesserede op og anlægget modtager årligt over 5000 besøgende fra ind- og udland.

Alan Lunde tøver ikke til spørgsmålet om, hvad hemmeligheden er bag den folkelige succes?
”Åbenhed, åbenhed, åbenhed - det er vigtigt at fortælle folk historierne, som de er og at lægge alle fakta på bordet.”

En strategi, som videreføres i det næste projekt; det storstilede Maabjerg Energy Concept, der allerede er godt undervejs.