Biogas på Samsø

Biogas indgår som en væsentlig element i den kommende Masterplan for et fossilfrit Samsø år 2030.

Energiakademiet har gennem forskellige EU projekter støttet processen med at kortlægge ressourcer af afsætning samt det indledende forarbejde til en forretningsplan for etablering af et biogasanlæg på Samsø.

Alle danske kommuner er pålagt at udpege egnede lokaliteter til biogas og valget på Samsø er et areal ved survarefabrikken Trolleborg på sydøen. Der er samtidigt udført en grundig kortlægning af biomassepotentialet på øen.

Det har gennem flere år været etableret en arbejdsgruppe bestående af de centrale aktører fra landbruget og kommunen. Udfordringen på Samsø er at sikre afsætningen af biogassen. Ønsket er at bruge den til transport, men opgraderingsanlæg er dyre i forhold til mængden der kan produceres. En mulighed er at levere den kommende Samsø færge, der kan sejle på gas (LNG)