Om Borgerinddragelse

Hvorfor er det en god idé at inddrage borgerne?


Projektet har været længe undervejs. Planerne er nu klar til præsentation for borgerne.

Kommunen har informeret og taget højde for alle mulige detaljer om projektet.

Alligevel møder planerne massiv modstand allerede ved det første borgermøde.
Folk er sure eller endnu værre, de vender projektet ryggen – og så er der pludselig lang vej hjem.

Projektet bliver nødt til at omformuleres radikalt eller i værste fald skrinlægges.

Historier som denne er ikke enestående. Problemstillingen går igen og igen, også når det ikke handler om kommuner, vindmøller eller et biogasanlæg. Historier som denne ville dog måske kunne undgås, hvis projektet fra starten havde gennemtænkt hele processen og udviklet en målrettet strategi for at involvere befolkning og samtidigt skabe folkeligt ejerskab.

Det er en god ide at bruge tid og energi på at inddrage borgere eller brugere. Gennem en god og konstruktiv dialog med de involverede parter er det muligt at informere tidligt, om hvordan processen vil forme sig. På samme måde giver dialogen med borgerne mulighed for at udveksle idéer og holdninger til konkrete forslag.

Der findes ingen færdigudviklet opskrift på, hvordan borgerinddragelse kommer til at fungere i praksis.

Erfaringer fra blandt andet Samsø peger dog på en række områder, det er nødvendigt at tage højde for – lige fra den spæde idéudviklingsfase videre igennem alle projektets faser. En anden vigtig lære fra Samsø er, at det kræver et langt, sejt og vedholdende træk at gennemføre projekter, hvor lokalbefolkningen tager ejerskab for aktiviteterne. Forandringer kommer ikke af sig selv, de skal styres og koordineres, og disse processer tager tid.

Nærværende manual forsøger at give overblik, gode råd og inspiration til at gå i gang med projekter, hvor borgere og andre interessenter aktivt bliver inddraget.