Yderligere læsning & inspiration


Fælledskab

Udfordrende debatbog om fællesskab i praksis og om samarbejdets teori af Søren Hermansen og Tor Nørretranders.Fællesskab kan overvinde de kræfter, der splitter samfund.

Efter årtier præget af småtskårenhed er samarbejde igen på dagsordenen. Klimakrisen og den grønne udfordring kalder på nysgerrighed og lyst til at skabe nyt. Fremtidens løsninger kommer ikke fra hovedkvartererne, men fra udkanter, hvor folk forvalter fælles ressourcer i fællesskab.

Søren Hermansen beretter hvordan Samsøs beboere har skabt et af verdens mest fremtrædende fællesskaber omkring vedvarende energi. Tor Nørretranders beretter om den begyndende videnskabelige forståelse af, hvordan det kunne lade sig gøre at skabe en folkeejet klimarevolution.
S. Hermansen & T Nørretranders: Fælledskab


Kogebog for etablering af biogas 2012

Kogebogen beskriver 9 faser fra ideen opstår til første spadestik kan tages. Det er primært med fokus på tekniske, økonomiske og planlægningsmæssige aspekter.
Knud Tybirk: Kogebog for etablering af biogas 2012

Dansk portal om borgerinddragelse

Manual omkring  borgerinddragelsesprocessen udarbejdet af  Biogasrejseholdet - et landsdækkende dansk team, der har til formål at hjælpe kommunerne med at fremme biogasplanlægningen.
Biogasrejseholdets portal om borgerinddragelse

Slow democracy

Bogen handler om at vi ALLE skal generobre det lokale demokrati tilbage fra systemet. Engagerede lokalbefolkninger tager et helt andet ansvar for deres liv og virke, hvis de kan få lov. Hvordan kan vi ballancere imellem funktion og bidrag – I et demokrati er det vigtigt med den enkelte deltager - også ham eller hende, der lever af at samfundsforbedre. Samsø er nævnt som et af de gode eksempler på et slow demokrati.
Susan Clark: Slow democracy